Over ZorgSaam Elburg

Ontstaan

foto 4Met destijds het vooruitzicht op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, 2015) kwam het Diaconaal Platform met de vraag hoe de kerken aan deze nieuwe situatie konden bijdragen. Vanuit de landelijke PKN ontstond een pilot in het kader van het project ‘de Zorgzame Kerk’.
Er kwam een werkgroep tot stand, die op verkenning ging bij hulpverlenings- en welzijnsorganisaties om te ontdekken wat hun verwachtingen waren rondom de invoering van de WMO. De conclusie was dat de professionele zorgverleners wellicht geen tijd meer zouden hebben voor zaken als wandelen, er samen op uit gaan, mee met gesprekken in het ziekenhuis en dergelijke.
De werkgroep koppelde hun bevindingen terug en vanuit het Diaconaal Platform ontstond een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie: ZorgSaam Elburg. De eerste match tussen hulpvrager en maatje is gemaakt in augustus 2015.

Visie en missie

ZorgSaam Elburg wil kerken faciliteren bij het vormgeven van een gezamenlijke, lokale diaconale betrokkenheid. Het bieden van sociale en/of praktische ondersteuning aan kwetsbare burgers in de gemeente Elburg door inzet van maatjes draagt bij aan het bundelen en vergroten van de (inter)kerkelijke inzet in de informele ondersteuning.
De inspiratiebron voor ZorgSaam Elburg is het Evangelie van Jezus Christus en zijn oproep tot dienst aan de naaste.
Belangrijke waarden zijn: wederkerigheid, inclusie, samenwerking, aansluiting bij de context, verbinding, preventie en presentie.

Samenwerking

ZorgSaam Elburg heeft geregeld contact met lokale professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties en wil bij haar activiteiten graag samenwerken om te komen tot een optimalisering van het aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden voor de burgers van Elburg.