ANBI

ZorgSaam Elburg is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


Naam van de instelling Stichting ZorgSaam Elburg
RSIN 855869550
Postadres Oosterlaan 96, 8072 CA Nunspeet
Kamer van Koophandel 64819531
Rabobank NL53 RABO 0308 5757 92

Doelstelling

foto 5De Stichting ZorgSaam Elburg heeft als doel bij te dragen aan het bieden van sociale en praktische ondersteuning aan kwetsbare burgers in de gemeente Elburg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Klik hier het beleidsplan 2022-2024 van ZorgSaam Elburg te downloaden.

Stichting

Sinds 22 december 2015 is ZorgSaam Elburg een stichting.

Het bestuur kent de volgende samenstelling:
– Corina Guijt – Voorzitter
– Dini Heemskerk – Secretaris
– Hans van Renselaar – Penningmeester
– Janneke Wijnne – Algemeen Lid

Zorgsaam Elburg heeft momenteel één coördinator:
– Annemarie Bergstra

Verslag activiteiten

Klik hier om het jaarverslag 2023 te downloaden.

Beloningsbeleid en financiën

Maatjes en bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Voor gemaakte onkosten in de uitoefening van hun werkzaamheden/functie is in overleg vergoeding mogelijk.
De coördinatoren verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en hebben de mogelijkheid hiervoor een vrijwilligersvergoeding te ontvangen. Momenteel maken zij hier geen gebruik van.

Klik hier om de jaarrekening 2023 te downloaden.