Home

Welkom op de website van ZorgSaam Elburg. Wij zijn een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, die als doel heeft om bij te dragen aan praktische en sociale ondersteuning van onze naasten in de gemeente Elburg.

Vrijwilligers (maatjes) uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zetten zich in voor hun medemens door het verlenen van hand- en spandiensten, het brengen van bezoekjes of door samen iets te ondernemen.

Om de beste zorg te kunnen verlenen, werkt ZorgSaam Elburg ook samen met andere lokale organisaties.