ANBI

ZorgSaam Elburg is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


Naam van de instelling Stichting ZorgSaam Elburg
RSIN 855869550
Postadres Klokbekerweg 126, 8081 JJ Elburg
Kamer van Koophandel 64819531
Rabobank NL53 RABO 0308 5757 92

Doelstelling

foto 5De Stichting ZorgSaam Elburg heeft als doel bij te dragen aan het bieden van sociale en praktische ondersteuning aan kwetsbare burgers in de gemeente Elburg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Klik hier het beleidsplan 2019-2021 van ZorgSaam Elburg te downloaden.

Stichting

Sinds 22 december 2015 is ZorgSaam Elburg een stichting.

Het bestuur kent de volgende samenstelling:
– Bettie Schooten (Hervormde Gemeente Elburg, wijk Oost) – voorzitter
– Marijke Petersen (Protestantse Gemeente Elburg Ichthuskerk) – secretaris
– Ria van Ramshorst (Vrije Evangelische Gemeente Elburg) – penningmeester
– Ingrid IJssel (Hervormde Gemeente Elburg, wijk Oost) – lid
– Corina Guijt (Hervormde Gemeente Elburg, wijk West) – lid

Zorgsaam Elburg heeft momenteel één coördinator:
– Annemarie Bergstra (Protestantse Gemeente Elburg Ichthuskerk)

Verslag activiteiten

Klik hier om het jaarverslag 2018 te downloaden.

Beloningsbeleid en financiën

Maatjes en bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Voor gemaakte onkosten in de uitoefening van hun werkzaamheden/functie is in overleg vergoeding mogelijk.
De coördinatoren verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en hebben de mogelijkheid hiervoor een vrijwilligersvergoeding te ontvangen. Momenteel maken zij hier geen gebruik van.

Klik hier om de jaarrekening 2018 te downloaden.