Home

Interkerkelijk

foto 2ZorgSaam Elburg is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie ontstaan vanuit het Diaconaal Platform Elburg, met het doel de gezamenlijke betrokkenheid bij de naaste vorm te geven.

Vrijwillig

Vrijwilligers (maatjes) uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zetten zich in voor hun medemens door het verlenen van hand- en spandiensten, het brengen van bezoekjes en door samen iets te ondernemen.

Samen

ZorgSaam Elburg werkt samen met andere organisaties.